Şahin Məmmədov

Sumqayıt üzrə nümayyəndəliyin rəhbəri,   Qartal Tikinti Firmasının firma Direktoru  

Read 812 times