Azər Cəfərov

Naxçivan Muxtar Respublikası üzrə nümayyəndəliyin rəhbəri,   "CAHAN Holding"-in  apparat rəhbəri  

Read 820 times