Əsəd Nəsrullayev

Əməyin, Sağlamliğin və Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Komitənin Sədri,  Debet Safety şirkətinin  Direktoru

Read 1268 times