office@caspianenergy.net +994124472186

IT GRUP Azerbaijan

IT GRUP Azerbaijan

Icraci Direktor: Kamran Allahverdiyev

Rumıniya şirkəti olan “IT GRUP” artıq Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir.  Şirkətin əsas məqsədi qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə və müasir informasiya texnologiyaları əsasında innovativ həllərini Azərbaycanın dövlət və özəl sektoruna təqdim etməkdir. 20 illik təcrübəmiz, dəyər, keyfiyyət, etibarlılıq və səmərəlilik arasında balansı qoruyub saxlamaqla ən sərt tələblərə cavab verən həllərimizi nəinki Azərbaycana, habelə dünya bazarına təklif etməyə imkan verir.

IT GRUP şirkəti olaraq inanırıq ki, IT həllərimizi Azərbaycanda tətbiq etməklə dövlət və özəl sektorda fəaliyyət göstərən təşkilatlara, o cümlədən Azərbaycanın iqtisadiyyatına və onun gələcək inkişafına əvəzsiz töhfə vermiş olacağıq.

49 C, Tbilisi ave, Chirag plaza, 7th floor,  

Baku city, AZ1065, Azerbaijan

Office phone: +99  412 499 72 92

 

«IT GRUP Azerbaijan»

Исполнительный директор: Камран Аллахвердиев 

О компании: Румынская компания “IT GRUP” уже осуществляет деятельность в Азербайджане. Основной целью компании является внедрение основанных на международном опыте и современных информационных технологиях инновационных решений в государственном и частном секторах Азербайджана. Сохранив и обеспечив баланс между нашим 20-летним опытом, стоимостью, качеством, надежностью и эффективностью, позволяет предлагать наши решения, соответствующие самым жестким стандартам, не только в Азербайджане, но и на мировых рынках.

Как “IT GRUP” мы верим, что, внедряя наши ИТ-решения в Азербайджане, мы внесем неоценимый вклад в деятельность государственных и частных компаний, а также в экономику Азербайджана и ее дальнейшее развитие.

Адрес:  Азербайджан, Баку, AZ1065, проспект Тбилиси, 49С, Чираг плаза, 7 этаж

Тел: +99 412 499 72 92

 

IT GRUP Azerbaijan

Executive Director: Kamran Allahverdiyev

About the company: The Romanian company IT GRUP is already operating in Azerbaijan as well. The main goal of the company is to introduce innovative solutions, based on international experience and modern information technologies, within the public and private sector of Azerbaijan. Keeping a balance between our 20 year experience, value, quality, reliability and efficiency makes it possible to offer our solutions, meeting the toughest standards, not only in Azerbaijan  and but also in the world markets.

As IT GRUP, we do believe that by introducing our IT solutions in Azerbaijan we will make an invaluable contribution into the activity of public and private companies, as well as into Azerbaijan’s economy and its future development.

Address:  7th floor, Chirag plaza, 49 C, Tbilisi Avenue, Baku city, AZ1065, Azerbaijan

Tel: +99 412 499 72 92

Прочитано 2160 раз